https://www.alexnenov.com/wp-content/uploads/2013/10/facebook_wasting_people_lives-wide-1280x640.jpg

Всеки ден всеки един потребител с профил във фейсбук прекарва поне 2 часа ровейки в социалната мрежа, търсейки интересни снимки, клипове, четейки чужди статуси или опити за създаване на още по-оригинален статус, с цел повече харесвания. В 2 часа на ден съм включил само времето, което хората прекарват не по работа там. За година вие...