https://www.alexnenov.com/wp-content/uploads/2013/10/ALEX3099-1280x640.jpg

Все по-често хората говорят за връщане към природата и оставяне на модерния и вреден свят. Лишаване от продуктите на прогреса и използването на тези блага, които природата ни предоставя. Звучи прекрасно!