https://www.alexnenov.com/wp-content/uploads/2013/12/ALEX9450-1222x640.jpg

През последните 10 години съм се срещал с доста хора, които са споделяли с мен недоволството от положението, в което се намират – лош работодател, ниска заплата, неприятна работа, бедност, ниско качество на живот и т.н.