https://www.alexnenov.com/wp-content/uploads/2013/04/1282219_97975456-1280x640.jpg

Думата НЕ е една от най-важните думи, които всеки един човек учи още в своето детство. По една или друга причина,  много хора започват да забравят как се използва тази дума и просто спират да казват ‘не’, особено що се отнася до бизнес взаимоотношения, нови проекти и възможности. Това, обаче, крие големи рискове.