https://www.alexnenov.com/wp-content/uploads/2013/02/vreme-1280x640.jpg

Успелите хора у нас са много ангажирани – постоянно работят, бързат, нямат време. Този начин на живот е издигнат в култ. Да си успял, това означава да имаш определена марка телефон, скъпа кола, да пиеш кафето си на точно определено място и, разбира се, да нямаш никакво време. Само глупаците имат време, нали?