Интернет бизнесУправление на корпорации чрез изучаване на мравките

януари 7, 20130

Човекът е изключително глупаво създание. Той си задава въпроси,  чиито отговори често са навсякъде около него. Годините, които посветих на медицинската кибернетика и по-специално на биомиката ме научиха да взаимствам модели от живата природа и да ги прилагам в практиката си.

Една от последните закономерности, с които се сблъсках, е управлението на корпорация и приликата й с мравуняк. За да разберете истинската същност, ще ви запозная с няколко факта относно мравките.

Мравките се раждат със строго определена мисия  в живота  – от една единствена царица на мравуняка. До нея периодично достига информация за бройката на ‘населението’ на нейния мравуняк и тя “произвежда” точно толкова мравки, колкото са нужни. Не само бройката е важна – тя ражда точно такива мравки,  от каквито има нужна мравунякът към момента. Тъй като всяка мравка се ражда с предварително зададена функция (да се грижи за сигурността на мравуняка, за изхранването, строежа и т.н.), на всяка позиция има точно определен брой мравки, който се запазва в равновесие, благодарение на добрата комуникация на целия мравуняк с царицата.

Едва ли сте си представяли, че тези, лутащи се на пръв поглед случайно, създания, имат толкова ясна структура и една от най-съвършените системи за комуникация измисляни някога от природата.

Въпреки, че броят и функцията на мравките са предопределени и се контролират строго, не можем да кажем, че всички мравки допринасят по равно за развитието на мравуняка. Една трета от мравките мързелуват, спят или се разхождат. Друга една трета от тях са заети с напълно безсмислени или ненужни дейности, които дори пречат, като например, проправянето на тунели, които не са нужни или благодарение на тях други такива се срутват. Третата третина реално върши цялата останала работа и поправя щетите нанесени от втората.

Подобно разпределение важи на 100% за всички мравуняци в света и, бих казал, че важи и за всички фирми  – големи фирми с много персонал. Освен, че се назначават само толкова служитеили, колкото са нужни и то само на позиции, които са необходими, истината е, че ⅓ от служителите активно бездействат, имитирайки заетост, други, поради некомпетентност или глупост, извършват ненужни действия и дори пречат на работата на останалите, често пъти без да го осъзнават и с искрено желание и вяра, че правят нещо смислено. Третата третина е тази, която върши цялата работа в една корпорация.

В природата това, обаче, дава резултат – системата е толкова прецизна, че това се е наложило от милиони години като един изключително ефективен модел на разпределение. Това, което се изисква от мениджърите в една корпорация, е да запазят това равновесие в норма и тогава перфектният еволюционно доказан модел ще работи и в тяхна полза. Причината често този модел да се проваля в една корпорация, е неправилният подбор на кадрите, неправилно поставените задачи, липсата на яснота за задълженията на служителите, липсата на комуникация. При наличие на тези няколко пречки, балансът между тези 3 групи служители рязко се променя и може да се окаже в един момент, че бездействащите и пречещите са взели превес над работещите. И, ако си мислите, че проблемът е в служителите – бъркате. Царицата на мравуняка е тази, която трябва да знае какво, къде, как, защо и дали прави всяка една нейна мравка. В момента, в който тази информация не е налична по високите етажи в йерархията, пътят на корпорацията е само един. Надолу!

Leave a Reply

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Required fields are marked *